ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Επιστημονική Ομάδα “Οψόμεθα εις Φιλίππους - στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Συμπόσιο Σύγχρονης Τέχνης”, το οποίο χρηματοδοτείται από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Καβάλας…
m4qnet
25 Οκτωβρίου, 2019
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΝΕΑ

Πρακτική Άσκηση – Υπεύθυνος Εργαλείων Οργάνωσης και Αυτοματοποίησης

Αναζητούμε έναν φοιτητή/τρια που θα αναλάβει εργασίες και καθήκοντα σε συνεργασία με τα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη του οργανισμού και θα έχει διάθεση να αναπτύξει τις…
m4qnet
9 Μαρτίου, 2018