ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΝΕΑ

Θέσεις εργασίας – “Επιδεικτική δράση προώθησης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στην πόλη της Δράμας”

By 30 Σεπτεμβρίου, 2020No Comments

Το παρόν έργο σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επισκεπτών της Δράμας και την προώθηση της ιδέας χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων κατά τη μετακίνηση τους μέσα στην πόλη, καθώς επιπλέον και την ενημέρωση και υποκίνηση τους σχετικά με τη δυνατότητα μετατροπής των συμβατικών ποδηλάτων σε ηλεκτρικά. Πρόκειται για έργο το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Επιστημονική Ομάδα “Οψόμεθα εις Φιλίππους”», σε σύμπραξη με το Δήμο Δράμας, με κύριους σκοπούς τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ επιπλέον συνδράμουν και στην εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Περισσότερα διαβάστε εδώ.

Α) Υπεύθυνος Διενέργειας Δράσεων Ενημέρωσης

Η ΑΜΚΕ προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο την συνολική εποπτεία και υλοποίηση των 20 Infodays που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του έργου.

Αρμοδιότητες:

 1. Την πραγματοποίηση 20 Infodays (2-3 ώρες) με αντικείμενο την προώθηση της ιδέας των έξυπνων ηλεκτρικών ποδηλάτων (Smartebikes). Τα Infodays θα πραγματοποιηθούν αρχικά σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δράμας, σε συνεργασία όπως αναφέρθηκε και παραπάνω με το 1ο ΕΠΑΛ. Οι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου θα συνδράμουν στην παρουσίαση και εκπαίδευση της μετατροπής των συμβατικών ποδηλάτων σε ηλεκτρικά. 
 2. Επικοινωνία με αρμόδιους φορείς και με τον εταίρο μας Δήμο Δράμας, αποστολή προσκλήσεων, συνεργασία με τον Υπεύθυνο οπτικής ταυτότητας και διάχυσης ενεργειών στα κοινωνικά δίκτυα για την σωστή διάχυση του έργου και των αποτελεσμάτων του.

Ειδικότητα Θέσης: Όλες οι ειδικότητες

Προϋπηρεσία: Προϋπηρεσία σε οργάνωση, επίβλεψη και διαχείριση αντίστοιχων διοργανώσεων

Αμοιβή: 4.900,00 ευρώ / μεικτά (Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου)

Περίοδος Εργασίας: 10/2020 (έναρξη), διάρκεια – βλέπε χρονοδιάγραμμα

Επιπλέον Πληροφορίες: 

α) Προτεραιότητα θα δοθεί σε μέλη της ΑΜΚΕ

β) Προτεραιότητα θα δοθεί σε άτομα με προϋπηρεσία σε αντίστοιχες διοργανώσεις

Διαδικασία Δήλωσης Ενδιαφέροντος: βλέπε παρακάτω 

Β) Υπεύθυνος οπτικής ταυτότητας και διάχυσης ενεργειών στα κοινωνικά δίκτυα

Η ΑΜΚΕ προτίθεται να συνεργαστεί με ένα άτομο που θα αναλάβει την δημιουργία και διάχυση της οπτικής ταυτότητας του έργου και των δράσεων του.

Αρμοδιότητες:

 1. Δημιουργία γραφιστικού υλικού (Ταυτότητα δράσης, Αφίσας, Εντύπου, Roll up banner) και γραφιστικού υλικού (Banner, Facebook covers) για την προώθηση της δράσης στο σύνολο της και την προώθηση των 20 ενημερωτικών ημερίδων και τα αποτελέσματα της δράσης.
 2. Δημιουργία 2 Videos για την διασφάλιση του πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα του έργου. Το πρώτο video θα είναι διάρκειας 40 δευτερολέπτων και θα στοχεύει στην ενημέρωση του κόσμου σχετικά με το εγχείρημα κινητοποίησης των πολιτών στη χρήση του ηλεκτρικού ποδηλάτου, ενώ το δεύτερο video θα είναι εκπαιδευτικό (tutorial), σχετικά με το πώς μπορεί να μετατραπεί ένα συμβατικό ποδήλατο σε ηλεκτρικό.
 3. Δημιουργία διαφημιστικής καμπάνιας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) όπου μεταξύ άλλων θα προβάλλεται και ένα Video με σκοπό την προώθηση της ιδέας χρήσης ηλεκτρικού ποδηλάτου και την ενημέρωση του κόσμου σε ότι αφορά τον προγραμματισμό των Infodays προσβλέποντας στην παρουσία του σε αυτές. 
 4. Διενέργεια πληρωμένων διαφημίσεων στο Facebook για την προώθηση των 20 ενημερωτικών ημερίδων και των αποτελεσμάτων της δράσης (2 βίντεο κτλ)

Ειδικότητα Θέσης: Πτυχίο Γραφιστικών Τεχνών, Πτυχίο Αρχιτεκτονικής ή αντίστοιχης ειδικότητας

Προϋπηρεσία: Προϋπηρεσία σε προβολή και προώθηση αντίστοιχων δράσεων, διοργανώσεων ή άλλως δράσεων, έργων και εκθέσεων.

Αμοιβή: 4.000,00 ευρώ / μεικτά (Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου)

Περίοδος Εργασίας: 10/2020 (έναρξη), διάρκεια – βλέπε χρονοδιάγραμμα

Επιπλέον Πληροφορίες: 

α) Προτεραιότητα θα δοθεί σε μέλη της ΑΜΚΕ

β) Προτεραιότητα θα δοθεί σε άτομα με προϋπηρεσία σε αντίστοιχες διοργανώσεις

Διαδικασία Δήλωσης Ενδιαφέροντος: βλέπε παρακάτω

Γ) Υπεύθυνος για την τεχνική στήριξη του έργου

Η ΑΜΚΕ προτίθεται να συνεργαστεί με ένα άτομο που θα αναλάβει την οικονομική παρακολούθηση και τεχνική εποπτεία όλου του έργου καθώς θα δρα σαν υπεύθυνος συντονιστής όλων των απαραίτητων εμπλεκομένων.

Αρμοδιότητες:

 1. Υπηρεσίες οικονομικής, φορολογικής και τεχνικής παρακολούθησης του έργου
 2. Υπηρεσίες συντονισμού, παρακολούθησης, εποπτείας της συνολικής εκτέλεσης του έργου και απολογισμού

Ειδικότητα Θέσης 1: Πτυχίο/Δίπλωμα Οικονομικής Κατεύθυνσης ή άλλης Σχολής/Τμήματος ΑΤΕΙ αντίστοιχης με τις παραπάνω Σχολές της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Σχολών της αλλοδαπής 

Προϋπηρεσία: Προϋπηρεσία σε δημιουργία, διαχείριση προϋπολογισμού, συντονισμό – έλεγχο έργου  και  οικονομικού απολογισμού

Αμοιβή: 1950,00 ευρώ / μεικτά (Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου)

Περίοδος Εργασίας: 10/2020 (έναρξη), διάρκεια – βλέπε χρονοδιάγραμμα

Επιπλέον Πληροφορίες: 

α) Προτεραιότητα θα δοθεί σε μέλη της ΑΜΚΕ

β) Προτεραιότητα θα δοθεί σε άτομα με προϋπηρεσία σε αντίστοιχες διοργανώσεις

Διαδικασία Δήλωσης Ενδιαφέροντος: βλέπε παρακάτω

Χρονοδιάγραμμα του έργου

  Oct-20 No-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Ma-21 Apr-21 Ma-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21
Δράση 1: Δημιουργία 2 Videos  x  x                  
Δράση 2: Οπτική ταυτότητα και διάχυση σε κοινωνικά δίκτυα    x  x  x  x          
Δράση 3: Πραγματοποίηση Info days          x  x  x  x  x    
Δράση 4: Διοικητική & Τεχνική Στήριξη  x  x  x  x  x  x  x
                       

Διαδικασία Δήλωσης Ενδιαφέροντος 

 • Για τα μέλη της ΑΜΚΕ ισχύει η δήλωση ενδιαφέροντος με αποστολή email στο hr@opsometha.org και επισύναψη βιογραφικού σημειώματος και οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου που τεκμηριώνει την εμπειρία πάνω στην θέση εργασίας (π.χ. Portfolio)
 • Για τα μη μέλη της ΑΜΚΕ θα αποστέλλετε επίσημη προσφορά για παροχή υπηρεσιών και βιογραφικό σημείωμα, με αποστολή email στο hr@opsometha.org. Κριτήρια αξιολόγησης για τους αναδόχους ορίζονται τα εξής δύο α) την προϋπηρεσία του αναδόχου σε αντίστοιχα έργα και β) την οικονομικότερη προσφορά.
 • Καταληκτική ημ/νια εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 15 Οκτωβρίου 2020

Leave a Reply