ΔΡΑΣΕΙΣΝΕΑ

Οι προτάσεις των Οψόμεθα στο Τραπέζι του ΟΗΕ.

By 28 Ιουνίου, 201914 Σεπτεμβρίου, 2020No Comments

Με αφορμή την παρουσία μας την Τετάρτη, 26 Ιουνίου, στο στρογγυλό τραπέζι του Διαλόγου των Νέων, για τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και πως αυτοί θα μπορούσαν να εφαρμόζονται στον τόπο μας, παρουσιάσαμε κάποιες από τις προτάσεις των Οψόμεθα για ένα πιο Βιώσιμο τόπο και συνομιλήσαμε με σημαντικούς καλεσμένους όπως ο κ. Δημήτρης Φατούρος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας του ΟΗΕ για Ελλάδα και Κύπρο, ο κ. Πέτρος Κόκκαλης, επικεφαλής πολιτικής κίνησης ΚΟΣΜΟΣ η οποία στηρίζεται στους στόχους του ΟΗΕ, ο κ. Μάκης Κρεμύδας, πρόεδρο του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Καβάλας, ο κ. Γιώργος Γκαιτατζής, Πρόεδρος του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Νέστου και ο Ιωάννης Νεστορίδης, Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Καβάλας.

Οι στόχοι θέλουν δράσεις και οι δράσεις θέλουν δείκτες αξιολόγησης των στόχων και άρα εμείς σαν Οψόμεθα ψάχνουμε την μέθοδο περισσότερο από οτιδήποτε. Το πως είναι το πιο σημαντικό για την υλοποίηση οποιουδήποτε στόχου. Πώς μπορούμε λοιπόν να συμβάλλουμε έμπρακτα στους 17 στόχους του ΟΗΕ μέσω των καθημερινών μας πράξεων;

Προτάσεις για την Εκπαίδευση και τη Νεολαία

Στόχευση στην άτυπη και βιωματική μάθηση μέσα από δράσεις, εθελοντισμό, ομάδες δράσεις, όπως οι Οψόμεθα, ο Διάλογος, η action Team κ.α. Παρατηρούμε πως μέσα από τη δική μας ομάδα, οι νέοι εκπαιδεύονται σε τόσα διαφορετικά πεδία, αναπτύσσουν τις δεξιότητες και ικανότητες τους, εκπαιδεύονται στην ομαδικότητα, τη διαφορετικότητα, αλλάζουν τον τρόπο σκέψης από ατομικό σε ομαδικό, εντείνουν την αυτοβελτίωση και την αυτοεκπλήρωση τους μέσα από δημιουργικές δράσεις προς όφελος του κοινού αγαθού.

Για αυτό είναι σημαντικό η πόλη να επενδύσει σε αυτή τη νέα εποχή των νέων οι οποίοι αυτόβουλα οργανώνονται σε ομάδες δράσεις. Για την επίτευξη αυτού προτείνουμε τις παρακάτω δράσεις:

 1. Δημιουργία μιας Δομής Νεολαίας – Ενός Δημόσιου χώρου για συναντήσεις, διαβουλεύσεις, δράσεις και παρουσιάσεις από τις ομάδες νεολαίας, όπως αυτό ξεκίνησε με το Urban Centre, στην καπναποθήκη της πλατείας Καπνεργάτη. Στήριξη στις δράσεις των νέων από την τοπική αυτοδιοίκηση, τους επαγγελματικούς φορείς, όπως το επιμελητήριο κα
 2. Ένταξη των δράσεων της νεολαίας στο Επιχειρησιακό σχέδιο του δήμου. Οι νέοι μας οδηγούν στο μέλλον και θα πρέπει να βρίσκονται υψηλά στη λίστα των επιχειρήσεων σχεδίων του Δήμου Καβάλας.
 3. Ένταξη στον προϋπολογισμό του Δήμου Καβάλας ειδικού κονδυλίου για στήριξη δράσεων και εκπαίδευσης των νέων (εθελοντισμός, erasmus+).
 4. Πανεπιστήμιο Παιδιών – ενίσχυση και επέκταση στο Γυμνάσιο και Λύκειο
 5. Πανεπιστήμιο των ΜΚΟ – Πολύ σημαντική η εκπαίδευση των Συλλόγων, των Οργανισμών, των ΑΜΚΕ, των άτυπων ομάδων, σε θέματα όπως η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, η διαχείριση έργων, η ανεύρεση χρηματοδοτήσεων κα, πάντα σε συνεργασία με δομές που αναπτύσσουν τέτοιο εκπαιδευτικό υλικό όπως το Ίδρυμα Μποδοσάκη ή το Διεθνές Πανεπιστήμιο – Τμήμα Διοίκησης.

Προτάσεις για το Περιβάλλον ( Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή)

O Φίλος και συνεργάτης Παύλος Γεωργιάδης από την Ανεξάρτητη Κοινότητα Φάρος Αλεξανδρούπολης, προτείνει τη φύτευση 4000 νέων δέντρων από τοπικά είδη, μέχρι το 2024. Και γιατί όχι, να γίνει και χρήση νέων τεχνολογιών ανοιχτών δεδομένων για την υιοθεσία δέντρων από τους πολίτες. Το περιβάλλον νοσεί γιατί δεν προσεγγίζεται ολιστικά. Το περιβάλλον νοσεί γιατί η διοικητική κατάτμηση οδηγεί σε διαφορετικές αποφάσεις και εξυπηρετεί διαφορετικά συμφέροντα από αυτά του περιβάλλοντος.

Οι προτάσεις μας αφορούν στην διαφορετική προσέγγιση του περιβάλλοντος, στην υιοθέτηση ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης:

 1. Φύτευση 4000 νέων δέντρων από τοπικά είδη, μέχρι το 2024 – τόσο απλό και όμως με τεράστια οφέλη για το περιβάλλον της πόλης και το βιοκλίμα,
 2. Διαχείριση Κενών Φυτοπροστατευτικών δοχείων – ανακύκλωση,
 3. Μεταφορά σε δυναμικές καλλιέργειες – μεγαλύτερη απόδοση με μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα,
 4. Διαχείριση υδάτινων πόρων – Ορθολογική χρήση νερού – Σύσταση κοινού φορέα διαχείρισης ΤΟΕΒ

Προτάσεις για Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και υποδομές

Σκεφτόμαστε ολιστικά και όχι τμηματικά! Οι δράσεις μας έχουν επιπτώσεις όχι μόνο σε ένα επίπεδο αλλά σε όλα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η Ολιστική θεώρηση των πόρων (περιβαλλοντικών, τουριστικών, πολιτιστικών) μας πηγαίνει στην αειφορία. Οι αποφάσεις μας για τον Τουρισμό έχουν επιπτώσεις στον Πολιτισμό και το Περιβάλλον.

 • Η μη συνολική προσέγγιση διακυβέρνησης του τόπου δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα, δεν εκμεταλλεύεται τις δυνάμεις του τόπου και τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και της απειλές.
 • Ο διοικητικός τεμαχισμός περιοχών, οι επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες των υπηρεσιών διαχείρισης του φυσικού, του αγροτικού περιβάλλοντος και άλλων τομέων από διαφορετικές υπηρεσίες είναι από τις μεγαλύτερες αδυναμίες. Ο τεμαχισμός αυτός με την έλλειψη οικονομικών πόρων και προσωπικού είναι από τις κυριότερες αδυναμίες μας. 
 • Κατάτμηση τουριστικών και πολιτιστικών υποδομών, λόγω της έλλειψης ολιστικού στρατηγικού πλάνου επενδύσεων, τμηματικές πρακτικές, μη στοχευμένες επενδύσεις που στο μεσοπρόθεσμο μέλλον αποτυγχάνουν να υποστηριχθούν από την ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται από τον δημόσιο τομέα. Αδυναμία προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων λόγω έλλειψης συνεργατισμού και ταυτότητας.

Οι προτάσεις μας αφορούν κυρίως την ανάπτυξη του συνεργατισμού σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων:

 1. Μέσα στον Δήμο, προτείνεται η δημιουργία διατμηματικών ομάδων επίλυσης προβλημάτων ή ανάδειξης δυναμικών σημείων, με την ένταξη σε αυτές ατόμων από την κοινωνία των πολιτών και από τους επαγγελματικούς φορείς. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα ήθελαν εθελοντικά να βοηθήσουν τον Δήμο με την τεχνογνωσία τους, γιατί να τους αποκλείσουμε;
 2. Σε επίπεδο Νομού – Περιφέρειας χρειαζόμαστε διαδημοτική συνεργασία, δια-υπηρεσιακή συνεργασία και συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών
 3. Πρόταση: Τι θα λέγατε να αναπτύξουμε μια διαδημοτική συνεργασία πάνω στη Via Egnatia – αυτή τη Ραχοκοκαλιά πολιτισμού και σύνδεσης με τον Δήμο Δοξάτου, τον Δήμο Προσοτσάνης και Αμφίπολης και να κάνουμε κοινές Δράσεις και Επενδύσεις για την προσέλκυση προσκηνυματικού και πεζοπορικού τουρισμού;

Προτάσεις για μια Βιώσιμη πόλη

Βιώσιμη πόλη είναι αυτή που σέβεται τον εαυτό της και δημιουργεί ήρεμο κοινωνικό περιβάλλον για την ένταση της δημιουργίας. Φροντίζει το περιβάλλον της, την αρχιτεκτονική της, φροντίζει τους κατοίκους και τους επισκέπτες της, δημιουργεί νέες προοπτικές και δραστηριότητες και επιβραβεύει τις καλές πρακτικές των ανθρώπων της. Προσαρμόζεται στις συνθήκες και εκπαιδεύεται στις διαχείριση των αλλαγών.

Οι προτάσεις μας για μια Βιώσιμη πόλη αφορούν κυρίως τα παρακάτω, χωρίς να σημαίνει πως δεν υπάρχουν και άλλα πολλά:

 1. Αν δεν μπορείς να το μετρήσεις δεν μπορείς να το κάνει Βιώσιμο. Βασική διαδικασία που διδάσκεται στα πανεπιστήμια αλλά δεν εφαρμόζεται στις διοικήσεις των δήμων είναι η μέτρηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και επενδύσεων σε σχέση με το κόστος τους. Ήταν σχεδόν αδύνατο να βρούμε στατιστικά στοιχεία όταν καταρτίζαμε σαν ομάδα το Master Plan για το Πάρκο Φιλίππων. Πρόταση: Πτυχιακές εργασίες από το Τμήμα Διοίκησης για μέτρηση απόδοσης – Σύνδεση με Διεθνές Πανεπιστήμιο
 2. Όχι άλλα αυτοκίνητα! Δεν αντέχουμε άλλο την εικόνα της πόλης με τόσα πολλά άναρχα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και πολίτες που δεν σέβονται τον εαυτό τους. Έκκληση για άμεσο κυκλοφοριακό σχέδιο και πιστή εφαρμογή του από όλους.
  • Αύξηση κόστους παρκινγκ
  • Αύξηση δημοτικής αστυνομίας ή συνεργασία με ιδιώτη
  • Επιχορήγηση δημόσιας συγκοινωνίας
  • Ενίσχυση ποδηλατικού δικτύου & ποδήλατα του δήμου
  • Ηλεκτρικά πατίνια
  • Πληρωμή φόρου τουρισμού για χρήση αυτοκινήτου εντός της πόλης – συνεργασία με ξενοδοχεία και καταλύματα
  • Ιστορικές γειτονιές χωρίς αυτοκίνητα
 3. Ας δείξουμε Εμπιστοσύνη σε τοπικούς δραστήριους φορείς, όπως ο Αίσωπος, η Action Team, ο Διάλογος των Νέων, ο Σύλλογος Συν Αθηνά και ας δώσουμε αρμοδιότητες που τώρα έχει ο Δήμος και με δυσκολία της φέρνει βόλτα λόγω έλλειψης προσωπικού, σε ανθρώπους που αυτόβουλα και αυτενεργά εργάζονται για την προστασία των ζώων, την ανάδειξη της πόλης, τον εθελοντισμό, την εκπαίδευση κ.α Πρόταση: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα τοπικά Συμβούλια Κοινοτήτων & στις δημιουργικές ενώσεις πολιτών, για την ενεργοποίηση των πολιτών για την αειφόρο μετάβαση πχ για διοργανώσεις, προστασία παιδικών χαρών, ΚΑΠΗ, καθαριότητα

Leave a Reply