ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

By 16 Μαρτίου, 2021No Comments

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019», ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 50.000,00€, «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ», ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΟΨΟΜΕΘΑ ΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣ»

Η Επιστημονική Ομάδα «Οψόμεθα εις Φιλίππους» ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση ανάπτυξης ολοκληρωμένου πιλοτικού συστήματος «Internet of Things» για τα ηλεκτρικά έξυπνα ποδήλατα (Smartebike) στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ  ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ» που θα λάβουν χώρα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 05/11/2021. Αναλυτικά, απαιτείται να εκτελεσθούν υπηρεσίες ανάπτυξης ολοκληρωμένου πιλοτικού συστήματος «Internet of Things» για τα ηλεκτρικά έξυπνα ποδήλατα (Smartebike). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τις υπηρεσίες της Επιστημονικής Ομάδας «Οψόμεθα εις Φιλίππους».

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος εδώ.

Leave a Reply