ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

By 1 Απριλίου, 202010 Μαΐου, 2021No Comments

Η Επιστημονική Ομάδα “Οψόμεθα εις Φιλίππους – στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε σχέση με τα κενά φυτοπροστατευτικά δοχεία», το οποίο χρηματοδοτείται από το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Ν. Δράμας που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην παραλαβή προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση (με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά) για υπηρεσίες διοργάνωσης του έργου, προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ.

Leave a Reply