ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

By 21 Σεπτεμβρίου, 202022 Μαρτίου, 2024No Comments

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη παραλαβή προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση (με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη προσφορά) για Δαπάνες εξειδικευμένου στον τουρισμό συμβούλου για την Κατάρτιση Επιχειρηματικού Πλάνου και Πλάνου Μάρκετινγκ (Business Plan) για την σωστή λειτουργία του Δικτύου Επιχειρήσεων στo πλαίσιo του έργου με τίτλο «ΦΟΡΟΥΜ ΠΑΓΓΑΙΟΡΑΜΑ».


Η Επιστημονική Ομάδα «Οψόμεθα εις Φιλίππους» ανακοινώνει ότι έχει αναλάβει την ίδρυση και λειτουργία ενός πρότυπου και καινοτόμου συνεργατικού σχηματισμού με τίτλο “Φόρουμ Παγγαιόραμα”, ο οποίος έχει ως στόχο τη δημιουργία θεματικών τουριστικών πακέτων που θα αφορούν στην περιοχή του Παγγαίου, μέσα από τη σύμπραξη τοπικών και διεθνών επιχειρήσεων τουρισμού, υπηρεσιών και αγροτικής παραγωγής. Ο γενικός σκοπός του συνεργατικού σχηματισμού είναι η μελέτη, η ανάδειξη, η οργάνωση και η πιλοτική προβολή του τουριστικού προϊόντος της περιοχής παρέμβασης CLLD/LEADER Νομού Καβάλας, μέσω της εφαρμογής σύγχρονων μεθοδολογιών και καινοτόμων τεχνικών προβολής και προώθησης στη βάση ενός κοινά αποδεκτού επιχειρηματικού σχεδίου από όλους τους εταίρους. Το έργο έχει εγκριθεί από την Αναπτυξιακή Καβάλας και υλοποιείται στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης CLLD/LEADER ΤΠ Ν. Καβάλας (Πράξεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα), στην υποδράση 19.2.7.3 – Συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και τη κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων καθώς και για την ανάπτυξη και/ή την εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψιν τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές:

A. Για το Παραδοτέο “ Δαπάνες εξειδικευμένου στον τουρισμό συμβούλου για την Κατάρτιση Επιχειρηματικού Πλάνου και Πλάνου Μάρκετινγκ (Business Plan) για την σωστή λειτουργία του Δικτύου Επιχειρήσεων»:

 1. Το παραδοτέο αυτό περιλαμβάνει υπηρεσίες εξειδικευμένου συνεργάτη στον τουρισμό για
  την σύνταξη του Επιχειρηματικού Σχεδίου και του Πλάνου Μάρκετινγκ του Δικτύου
  Επιχειρήσεων “Παγγαιόραμα”, εργαλεία βιωσιμότητας και σκοπιμότητας για όλους τους
  εταίρους στην νέα τους συνεργατική πρωτοβουλία. Οι υπηρεσίες εκτός από την σύνταξη των δύο σχεδίων περιλαμβάνουν και διαβουλεύσεις με τους εταίρους, για την βέλτιστη εφαρμογή τους, καθώς και την επίσημη παρουσίαση τους στο συνεργατικό σχήμα για την επίτευξη της μέγιστης συναίνεσης και κατανόησης.
 2. Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου Δικτύου επιχειρήσεων “Παγγαιόραμα
 3. Κατάρτιση Πλάνου Μάρκετιγκ 5ετίας, για το Δίκτυο επιχειρήσεων “Παγγαιόραμα” με πλήρη
  ανάλυση προτεινόμενων δράσεων και κοστολόγηση αυτών
 4. Αναλυτική Παρουσίαση Επιχειρηματικού Σχεδίου και διαβούλευση με τους εταίρους τους
  Δικτύου επιχειρήσεων “Παγγαιόραμα”
 5. Αναλυτική Παρουσίαση του Πλάνου Μάρκετινγκ και διαβούλευση με τους εταίρους τους
  Δικτύου επιχειρήσεων “Παγγαιόραμα”

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 6.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.

και Β. Για το παραδοτέο “Υπηρεσίες Συμβούλου επίβλεψης, καθοδήγησης και προσαρμογής επιχειρήσεων του δικτύου για την ορθή εφαρμογή του Επιχειρηματικού πλάνου”

 1. Το παραδοτέο αφορά σε υπηρεσίες συμβούλου προς τους εταίρους του σχήματος για την
  ενισχυτική επιβλεψη, υποστήριξη και καθοδήγηση της προσαρμογής των επιχειρήσεων στο
  νέο επιχειρηματικό σχέδιο κατά την πιλοτική εφαρμογή και λειτουργία του από τους
  εταίρους του σχήματος (οικονομικός προγραμματισμός, προσαρμογή plan marketing κ.α.)
 2. Συμβουλευτική και καθοδήγηση για την Προσαρμογή του επιχειρηματικού σχεδίου των
  εταίρων στο Επιχειρηματικό Πλάνο λειτουργίας του Δικτύου Επιχειρήσεων ¨Παγγαιόραμα”
 3. Συμβουλευτική και καθοδήγηση για την Προσαρμογή του Marketing Plan των εταίρων στο
  Επιχειρηματικό Πλάνο λειτουργίας του Δικτύου Επιχειρήσεων ¨Παγγαιόραμα”
 4. Σύνταξη εγχειριδίου για τις απαιτούμενες ενέργειες πριν και μετά την ένταξη ενός νέου
  εταίρου στο σχήμα συνεργασίας και την συμμόρφωση και προσαρμογή του στο
  Επιχειρηματικό Πλάνο λειτουργίας του Δικτύου Επιχειρήσεων ¨Παγγαιόραμα”

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.


Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και να κατατεθούν μέχρι την 31/12/2020 και ώρα 15:00 είτε στην έδρα της Επιστημονικής Ομάδας «Οψόμεθα εις Φιλίππους», Αγίου Χριστοφόρου 15, Κρηνίδες, 64003, Καβάλα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@opsometha.org.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις θα δίνονται στο τηλ. 6948072894, Επιστημονική Ομάδα
«Οψόμεθα εις Φιλίππους», καθημερινά κ. Νικόλαος Δαλγιαννάκης.

Ο Πρόεδρος
Τσουρουκίδης Χαράλαμπος

Leave a Reply