ΑΓΡΟΤΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΔΡΑΣΕΙΣ

Πράσινο Ταμείο – “Επιδεικτική δράση προώθησης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στην πόλη της Δράμας”

By 28 Σεπτεμβρίου, 2020No Comments

Το παρόν έργο σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επισκεπτών της Δράμας και την προώθηση της ιδέας χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων κατά τη μετακίνηση τους μέσα στην πόλη, καθώς επιπλέον και την ενημέρωση και υποκίνηση τους σχετικά με τη δυνατότητα μετατροπής των συμβατικών ποδηλάτων σε ηλεκτρικά. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα πραγματοποιηθεί από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Επιστημονική Ομάδα “Οψόμεθα εις Φιλίππους”», σε σύμπραξη με το Δήμο Δράμας, με κύριους σκοπούς τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ επιπλέον συνδράμουν και στην εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στόχοι του έργου είναι η προώθηση και εδραίωση της χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων από τους πολίτες του Δήμου Δράμας για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας τους στην περιοχή, μέσω της αγοράς 8 Αστικών (URBAN) ηλεκτρικών ποδηλάτων, καθώς επίσης και 5 Αστικών (URBAN) συμβατικών ποδηλάτων και 5 συστημάτων (Kit) μετατροπής σε ηλεκτρικά καθώς και τις αντίστοιχες μπαταρίες αυτών. Όλα τα ηλεκτρικά ποδήλατα θα χρησιμοποιηθούν αρχικά προς επίδειξη για την προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τη μετακίνηση των πολιτών, μαθητών και επισκεπτών μέσα στην πόλη. Στη συνέχεια τα 8 ηλεκτρικά ποδήλατα θα διατεθούν για χρήση από τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας οι οποίοι με τη χρήση αυτών θα συνεχίσουν να υποκινούν τους δημότες στη χρήση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης. Τα υπόλοιπα πέντε ηλεκτρικά ποδήλατα (από τη μετατροπή) θα χρησιμοποιηθούν από το Δήμο για να διατεθούν σε σχολεία για επίδειξη σε μαθητές. Η προσπάθεια θα στηριχθεί και από το Εργαστηριακό Κέντρο Δράμας του 1ο ΕΠΑΛ Δράμας όπου οι μαθητές με ειδικότητα στα οχήματα και την πληροφορική, εκπαιδεύονται στην ηλεκτροκίνηση και την μετατροπή οχημάτων σε ηλεκτρικά με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών τους. Το έργο υποστηρίζεται από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Δράμας. Η συγκεκριμένη Υπηρεσία διάκειται θετικά στην πρόθεση του Δήμου και θα συμβάλλει βοηθητικά και συμβουλευτικά στη διεξαγωγή Infodays στα σχολεία της πόλης, ενώ θα διευκολύνει σε κάθε περίπτωση και τον προγραμματισμό τους στα επιμέρους σχολεία.

Το έργο έχει κεντρικό άξονα την προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων από τους πολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου Δράμας για την εξυπηρέτηση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων μέσα στην πόλη. Εναρμονίζεται με τους βασικούς στόχους πολιτικής που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως δρομολογείται βάσει της ολοκλήρωσης του κανονιστικού πλαισίου της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου οικονομικής υποστήριξης της χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, όπως μέσω της θέσπισης αποδοτικών κινήτρων. Επιπλέον, προς αυτήν την κατεύθυνση προβλέπεται η εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.

Τι να περιμένετε;

  • Την πραγματοποίηση 20 Infodays με αντικείμενο την προώθηση της ιδέας των έξυπνων ηλεκτρικών ποδηλάτων (Smartebikes). Τα Infodays θα πραγματοποιηθούν αρχικά σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δράμας, σε συνεργασία όπως αναφέρθηκε και παραπάνω με το 1ο ΕΠΑΛ. Οι μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου θα συνδράμουν στην παρουσίαση και εκπαίδευση της μετατροπής των συμβατικών ποδηλάτων σε ηλεκτρικά.
  • Διαφημιστική καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) με σκοπό την προώθηση της ιδέας χρήσης ηλεκτρικού ποδήλατου.
  • Δημιουργία 2 Videos για την διασφάλιση του πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα του έργου. Το πρώτο video θα είναι διάρκειας 40 δευτερολέπτων και θα στοχεύει στην ενημέρωση του κόσμου σχετικά με το εγχείρημα κινητοποίησης των πολιτών στη χρήση του ηλεκτρικού ποδηλάτου, ενώ το δεύτερο video θα είναι εκπαιδευτικό (tutorial), σχετικά με το πώς μπορεί να μετατραπεί ένα συμβατικό ποδήλατο σε ηλεκτρικό.
  • Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πιλοτικού συστήματος «Internet of Things” για «έξυπνα» ηλεκτρικά ποδήλατα (Smartebike). Το σύστημα αυτό θα αποτελείται από 13 έξυπνους αισθητήρες που θα ενσωματωθούν στα ποδήλατα και θα παρέχουν ασύρματα πληροφορίες (θέση ποδηλάτου, θερμοκρασία, επιτάχυνση) με χρήση χαμηλής κατανάλωσης ασύρματου δικτύου ευρείας περιοχής τεχνολογίας LoRaWAN. Στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Δράμας θα αναπτυχθεί κατάλληλο δίκτυο ραδιοκάλυψης τεχνολογίας LoRaWAN σε συνεργασία με τον Δήμο Δράμας και σε δικές του υποδομές (4 σημεία εκπομπής σε ελεύθερη συχνότητα τεχνολογίας LoRaWAN 868Mhz EU).
  • Την προμήθεια 8 Ηλεκτρικών Ποδηλάτων και 5 Συμβατικών Ποδηλάτων
  • Την προμήθεια 5 Kit μετατροπής Συμβατικών Ποδηλάτων σε Ηλεκτρικά.
  • Την προμήθεια 13 έξυπνων αισθητήρων ασύρματων πληροφοριών (Σύστημα IoT για ποδήλατα τεχνολογίας LoRaWAN).
  • Την εγκατάσταση 3 σταθμών ασύρματου δικτύου (Σημεία εκπομπής τεχνολογίας LoRaWAN Outdoor Gateways).

Σχετικά με το περιβάλλον και το κλίμα.

Σύμφωνα με το «Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα» στον τομέα των μεταφορών θα υποστηριχθεί η σταδιακή μετάβαση των τουριστικών περιοχών στην ηλεκτροκίνηση μέσω πιλοτικών δράσεων σε μέσα μαζικής μεταφοράς και ηλεκτρικά ποδήλατα και η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης. Ο στόχος για τη ψηφιακή βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση των προορισμών θα συμβάλλει μεταξύ άλλων και στην προώθηση ενεργών τρόπων μετακίνησης, όπως το βάδισμα και η ποδηλασία. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών πολιτικών, έχουν προσδιοριστεί οι Εθνικοί Ενεργειακοί και Περιβαλλοντικοί Στόχοι για την περίοδο 2021-2030, οι οποίοι περιγράφονται στο ΕΣΕΚ και θέτουν ως στόχο την αποδοτικότερη εκπλήρωση συγκεκριμένων Προτεραιοτήτων Πολιτικής, η οποία δύναται να επιτευχθεί με το σχεδιασμό και εφαρμογή Μέτρων Πολιτικής για κάθε μια Προτεραιότητα ξεχωριστά. Η πρώτη  Προτεραιότητα Πολιτικής είναι η Κλιματική Αλλαγή, οι Εκπομπές και απορροφήσεις Αερίων του Θερμοκηπίου. Ο καθορισμός των μέτρων πολιτικής για την κλιματική αλλαγή και ειδικότερα τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των αέριων ρύπων που προβλέπονται στο πλαίσιο της Οδηγίας NEC 2016/2284, την περίοδο 2021-2030 στοχεύει στην κάλυψη εννέα διαφορετικών Προτεραιοτήτων Πολιτικής (ΠΠ1.1-ΠΠ1.9) και πιο συγκεκριμένα η ΠΠ1.3 καθορίζει την πραγματοποίηση δράσεων για τη μείωση εκπομπών στον τομέα των μεταφορών.   

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας, όπως αυτό καθορίζεται από τους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς των Οργανισμών και φορέων στους οποίους ανήκει η Ελλάδα, δρομολογούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας. Βάσει των ανακοινώσεων του αρμόδιου Υπουργείου, έμφαση θα δοθεί σε κατηγορίες οχημάτων με υψηλό μεταφορικό έργο (πχ. ταξί, λεωφορεία, εταιρίες ταχυμεταφορών-ενοικιάσεων κλπ.) και άρα εν δυνάμει μεγάλου ενεργειακού και περιβαλλοντικού οφέλους.

Leave a Reply