ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΝΕΑ

Πρακτική Άσκηση – Υπεύθυνος Εργαλείων Οργάνωσης και Αυτοματοποίησης

By 9 Μαρτίου, 201817 Σεπτεμβρίου, 2020No Comments

Οι «Οψόμεθα εις Φιλίππους» είναι μια ερευνητική θερμοκοιτίδα επιστημόνων και επιστημονικών ιδεών που ασχολείται με την βελτίωση και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής των Τεναγών Φιλίππων. Η ομάδα αποτελείται από άτομα με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, νέους επιστήμονες αλλά και μεγαλύτερους (σε ηλικία και εμπειρία) οι οποίοι επέλεξαν να παραμείνουν στον τόπο τους, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη και πρόοδο του μέσω της δημιουργίας της επιστημονικής ομάδας «Οψόμεθα εις Φιλίππους». Οι δράσεις μας είναι καινοτόμες και πολυ-λειτουργικές στα πεδία του πολιτισμού, του τουρισμού και του αγροτο-περιβάλλοντος.

Αναζητούμε έναν φοιτητή/τρια που θα αναλάβει εργασίες και καθήκοντα σε συνεργασία με τα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη του οργανισμού και θα έχει διάθεση να αναπτύξει τις ικανότητες και δεξιότητες του σε έναν οργανισμό που κατευθείνεται από νέους 25 – 35 ετών και φυσικά να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία σε μια πρωτοπόρα ΜΚΟ.

Εργασίες, Καθήκοντα & Υπευθυνότητες:

  1. Διαπίστωση αναγκών εκσυχρονισμού του οργανισμού και αυτοματοποίησης διαδικασιών (πχ. Ανάγκες server, online registering, online payments etc)
  2. Πρόταση και υλοποίηση αυτοματοποιημένων διαδικασιών
  3. Δημιουργία νέων εργαλείων και επιμορφώσεων σε νέα εργαλεία
  4. Επίβλεψη διαδικασιών, εργαλείων, αυτοματοποιήσεων
  5. Δημιουργία Βάσης δεδομένων αρχειακού υλικού μελετών του οργανισμού

Εκπαίδευση:
Διαχείρισης πληροφοριών
Πληροφορικής
Διοίκηση επιχειρήσεων

Γνώσεις:
Αγγλικά
MS Office
Προγραμματισμού

Δεξιότητες:
Δημιουργικότητα
Οργανωτικές Δεξιότητες
Μπορεί να συνεργαστεί καλά σε ομάδα
Αντιλαμβάνεται γρήγορα και εύκολα νέα εργαλεία

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και αποστολή βιογραφικού επικοινωνήστε στο hr@opsometha.org με την κ. Νέλλη Γεωργιάδου.

Leave a Reply