ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΝΕΑ

Trainee – Ασκούμενος Διοικητικών Καθηκόντων

By 9 Μαρτίου, 201817 Σεπτεμβρίου, 2020No Comments

Οι «Οψόμεθα εις Φιλίππους» είναι μια ερευνητική θερμοκοιτίδα επιστημόνων και επιστημονικών ιδεών που ασχολείται με την βελτίωση και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής των Τεναγών Φιλίππων. Η ομάδα αποτελείται από άτομα με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, νέους επιστήμονες αλλά και μεγαλύτερους (σε ηλικία και εμπειρία) οι οποίοι επέλεξαν να παραμείνουν στον τόπο τους, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη και πρόοδο του μέσω της δημιουργίας της επιστημονικής ομάδας «Οψόμεθα εις Φιλίππους». Οι δράσεις μας είναι καινοτόμες και πολυ-λειτουργικές στα πεδία του πολιτισμού, του τουρισμού και του αγροτο-περιβάλλοντος.

Αναζητούμε έναν φοιτητή/τρια που θα αναλάβει εργασίες και καθήκοντα σε συνεργασία με τα υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη του οργανισμού και θα έχει διάθεση να αναπτύξει τις ικανότητες και δεξιότητες του σε έναν οργανισμό που κατευθείνεται από νέους 25 – 35 ετών και φυσικά να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία σε μια πρωτοπόρα ΜΚΟ.

 

Εργασίες, Καθήκοντα & Υπευθυνότητες:

 1. Δημιουργία σχεδιασμού και υλοποίηση αυτού για το έργο του οργανισμού με τον Εκτελεστικό Διευθυντή
 2. Συντονισμός και έλεγχος πορείας εργασιών του οργανισμού
 3. Συναντήσεις εργασίας με τα διοικητικά στελέχη του οργανισμού
 4. Ενίσχυση της οργανωτικής δομής του οργανισμού με εργαλεία
 5. Ανταπόκριση σε αλληλογραφία
 6. Δημιουργία αναφορών
 7. Δημιουργία Newsletters
 8. Παρακολούθησή διαλέξεων, επιμορφώσεων
 9. Συμμετοχή και αποδελτίωση συναντήσεων με εξωτερικούς συνεργάτες
 10. Οργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, επιμορφώσεων
 11. Δημιουργία Παρουσιάσεων σε PowerPoint

 

Εκπαίδευση:
Σπουδές Marketing και επικοινωνίας
Σπουδές Δημοσίων Σχέσεων
Σπουδές Διοίκηση επιχειρήσεων

Προαπαιτούμενες Γνώσεις:
Αγγλικά
MS Office
Χρήση google drive

Προαπαιτούμενες Δεξιότητες:
Δημιουργικότητα
Οργανωτικές Δεξιότητες
Ηγετικές Ικανότητες
Άριστες ικανότητες στο γραπτό και προφορικό λόγο
Μπορεί να συνεργαστεί καλά σε ομάδα

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος και αποστολή βιογραφικού επικοινωνήστε στο hr@opsometha.org με την κ. Νέλλη Γεωργιάδου.

Leave a Reply