ΝΕΑ

Πλημμυρικά Φαινόμενα στα Τενάγη Φιλίππων.

By 12 Απριλίου, 202018 Σεπτεμβρίου, 2020No Comments

Παρακολουθώντας για ακόμα μια χρονιά τα πλημμυρικά φαινόμενα που εμφανίζονται κατά τις χειμερινές περιόδους του έτους, θα θέλαμε ως Επιστημονική ομάδα να επιστήστουμε εκ νέου την προσοχή σε αυτό το τόσο σημαντικό πρόβλημα της περιοχής, το οποίο επηρεάζει το Περιβάλλον αλλά και την Ανθρώπινη οικονομική δραστηριότητα (αγροτική παραγωγή).
Υπάρχουν ενέργειες που τείνουν προς την μελέτη και αποσαφήνιση των έργων που οφείλει το κράτος να κάνει, όπως η πολύ μεγάλη μελέτη με τίτλο “Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Τεναγών Φιλίπων Ν. Καβάλας – Δράμας Σερρών” η οποία έχει προκηρυχθεί από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και έχει αναληφθεί από σύμπραξη εταιριών το 2018 και ευελπιστούμε να ολοκληρωθεί μέσα στο 2020.


Εκτός αυτής της προσέγγισης θα πρέπει να λάβουμε υποψην οτι το περιβάλλον αυτό ορίζεται γεωγραφικά από τα φυσικά όρια των όρων Σύμβολο, Παγγαίο, Φαλακρό και Μενοίκιο και αποτελεί την υδρογεωλογική λεκάνη της περιοχής, το οποίο η Επιστημονική Ομάδα έχει ονομάσει “Πάρκο Φιλίππων” στην προσπάθεια της να αναδείξει την σημαντικότητα της περιοχής στο σύνολο της και να υποδείξει την αναγκαιότητα για διαδημοτική συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων της.
Ο ανησυχητικός ρυθμός της πορείας της συνίζησης, μετά την αποξήρανση των Τεναγών δείχνει ότι ο τρόπος διαχείρισης της υπόγειας στάθμης του νερού και των εφαρμοζόμενων πρακτικών άσκησης της γεωργίας δεν είναι αυτός που απαιτεί το φυσικό σύστημα της περιοχής και η συμβίωση του συστήματος με τον άνθρωπο δεν είναι αρμονική.


Επιπλέον η διαρκής αύξηση του ποσοστού της έκτασης των Τεναγών που πλημμυρίζουν εξαιτίας της συνίζησης, οδηγεί σε διαρκή μείωση του συνολικού παραγόμενου μικτού γεωργικού εισοδήματος. Με βάση τη σχετική προκαταρκτική μελέτη της Π.Α.Μ.Θ., σήμερα οι απώλειες εισοδήματος σε σχέση με την πλήρη αξιοποίηση των εδαφών στα Τενάγη είναι στα 2.5 εκατομμύρια Ευρώ ετησίως. Μέσα στην επόμενη δεκαετία με τους ρυθμούς εξέλιξης του φαινομένου οι απώλειες αναμένεται να φτάσουν στα 10 εκατομμύρια Ευρώ ετησίως.


Η Επιστημονική Ομάδα έχει ολοκληρώσει μέσα στο 2017 την Μελέτη Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας του Πάρκου Φιλίππων και άρα και των Τεναγών, λαμβάνοντας υποψιν το πλημμυρικό πρόβλημα και προτείνοντας ενδεικτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτού τις οποίες μπορείτε να διερευνήσετε και εσείς οι ίδιοι.


Το πιο σημαντικό από όλα είναι να υπάρξει κατανόηση από τους αυτοδιοικητικούς και αναπτυξιακούς φορείς της περιοχής, ότι η ορθή αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και η βέλτιστη ανάδειξη της περιοχής, θα γίνει μόνο και εφόσον αντιμετωπίσουμε το περιβάλλον αυτό ως ενιαίο και αρχίσουμε να αναπτύσουμε στρατηγικές και έργα με διαδημοτική συνεργασία και κοινό όραμα.


Διαβάστε την Μελέτη για το Πάρκο Φιλίππων εδώ-> https://bit.ly/2V2HgUn

Leave a Reply