ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

Το σχέδιο «Πάρκο Φιλίππων» αφορά στην ενοποίηση και ανάδειξη της πεδιάδας των Φιλίππων κάτω από μια κοινή ταυτότητα (brand), στην ανάπτυξη κοινής στρατηγικής, δράσεων και επενδύσεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μετατροπή αυτού του αγροτο-πολιτιστικού περιβάλλοντος μεγάλης ιστορικής και εθνικής σημασίας, σε ένα προορισμό παγκόσμιας ακτινοβολίας.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Για τον πολιτισμό, στόχος είναι η αποτύπωση και διασύνδεση του πολιτισμικού αποθέματος 8.000 ετών, με την τοπική κουλτούρα και γαστρονομία, έτσι ώστε να αναδειχθεί η περιοχή σε πολιτιστικό διαμάντι και να αυξηθεί η επισκεψιμότητά της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στον πυλώνα του Τουρισμού σκοπός είναι η διασύνδεση και ανάδειξη του τουριστικού αποθέματος της περιοχής, δημιουργώντας καινοτόμα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία κάτω από την ισχυρή ταυτότητα του Πάρκου Φιλίππων θα μπορέσουν να δημιουργήσουν πολλαπλάσια υπεραξία.

ΑΓΡΟΤΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όσον αφορά την αγροτική παραγωγή, στόχος είναι η επίτευξη ενός αγροδιατροφικού μοντέλου που ενδυναμώνει τους καινοτόμους παραγωγούς, δημιουργεί προϋποθέσεις μεταποίησης, τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων της περιοχής με το λογότυπο του Πάρκου Φιλίππων και τη δημιουργία δικτύων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.