ΝΕΑ

“Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση αγροτών σχετικά με την Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων και τη Διαχείριση των Κενών Δοχείων Φυτοπροστατευτικών στον Δήμο Δοξάτου” – Έναρξη υλοποίησης

By 19 Απριλίου, 2022No Comments

Ενημέρωση για την έναρξη υλοποίησης του έργου με τίτλο: “Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση αγροτών σχετικά με την Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων και τη Διαχείριση των Κενών Δοχείων Φυτοπροστατευτικών στον Δήμο Δοξάτου”.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Αξιότιμοι κύριοι,


Η Επιστημονική Ομάδα ΑΜΚΕ “Οψόμεθα εις Φιλίππους” βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι θα ξεκινήσει την υλοποίηση του έργου “Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων και τη Διαχείριση των Κενών Δοχείων Φυτοπροστατευτικών στον Δήμο Δοξάτου”, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το έργο υλοποιείται με την τεχνική υποστήριξη της ΠΥΘΙΑ Κοιν.Σ.Επ. και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Δοξάτου, του Φορέα
Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Αγίου Αθανασίου Δράμας (ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου).

Η υλοποίηση του Προγράμματος αυτού έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης των αγροτών σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων γενικότερα και ιδιαιτέρως όσον αφορά την ορθολογική διαχείριση των κενών δοχείων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μετά την χρήση τους. Δυστυχώς η κακή ή λανθασμένη χρήση και διαχείριση τους εγκυμονεί πολλαπλούς κινδύνους για το περιβάλλον, τον χρήστη των γεωργικών φαρμάκων και τον καταναλωτή των γεωργικών προϊόντων. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τους επιπρόσθετα θέτει σε κίνδυνο μια ευαίσθητη οικολογικά περιοχή και δημιουργεί αλγεινή εντύπωση σε κάθε επισκέπτη.

Ανταποκρινόμενοι, λοιπόν, σε αυτήν την ανάγκη οι “Οψόμεθα εις Φιλίππους” στα πλαίσια της υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος θα υλοποιήσουν 9 ενημερωτικές ημερίδες για τους αγρότες και όχι μόνο, στα χωριά του Δήμου Δοξάτου και μια ευρύτερη ενημερωτική εκδήλωση στην έδρα του Δήμου για κάθε ενδιαφερόμενο, μετά την οποία θα γίνει κι ένας εθελοντικός καθαρισμός ενός σημείου συγκέντρωσης κενών δοχείων φυτοπροστατευτικών. Η ενημέρωση των αγροτών θα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος και οι εκδηλώσεις ενημέρωσης θα οργανωθούν και θα εκτελεστούν με τη μορφή ενός workshop. Επίσης θα δοθεί και σχετικό ενημερωτικό υλικό για τη θεματολογία των ενημερώσεων, έντυπα με οδηγίες σχετικά με τα αντικείμενα της εκπαίδευσης (ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, μέσα προστασίας, διαχείριση κενών δοχείων φυτοπροστατευτικών κ.α.).


Το περιεχόμενο των εν λόγω ενημερώσεων – περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των αγροτών αναλυτικότερα θα περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:

α) Περιβαλλοντική αξία και ιδιαιτερότητες της περιοχής,
β) Πιέσεις στο περιβάλλον από την αγροτική δραστηριότητα,
γ) Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και αποθήκευσή τους,
δ) Ασφάλεια χρήσης και μέσα προστασίας γεωργικών φαρμάκων
ε) Καινοτόμα συστήματα διαχείρισης των γεωργικών φαρμάκων (π.χ. HELIOSEC, ΚΤΕΟ ψεκαστικών κ.α.),
στ) Ενημέρωση για την αποτροπή της καύσης των υπολειμμάτων των καλλιεργειών,
ζ) Σωστή διαχείριση των κενών δοχείων φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τους αγρότες κ.α. σχετικά θέματα.


Περιμένουμε τη συμμετοχή σας σε αυτές τις εκδηλώσεις, ο χώρος και ο χρόνος υλοποίησης θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.

Leave a Reply