Επιστημονικό Δυναμικό

Η επιστημονική ομάδα “Οψόμεθα εις Φιλίππους έχει ένα μεγάλο επιστημονικό δυναμικό, με ειδίκευση στον τουρισμό, τη διαχείριση πολιτισμού, την αρχιτεκτονική, τη γεωπονία, την αγροτική παραγωγή, την υδραυλική μηχανική, την οικονομική ανάλυση, τη στρατηγική διοίκηση, την αρχαιολογία, τη μουσειολογία, τη γεωλογία. Ο κάθε ένας εξ αυτών συνεισφέρει, με τις γνώσεις του και την εμπειρία του, στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Τενάγειας και Παρατενάγειας περιοχής των Φιλίππων έτσι ώστε να αναδειχθεί σε προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας και ακτινοβολίας.

Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πρόεδρος της ΑΜΚΕ Επιστημονική Ομάδα Οψόμεθα εις Φιλίππους

Bsc Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων - Msc Επιχειρησιακή Έρευνα και Μάνατζμεντ

Υποψήφια Διδάκτωρ Δ.Π.Θ. στον Στρατηγικό Σχεδιασμό Περιοχών με Πλούσια Πολιτιστική Κληρονομιά

Διακοσμήτρια εσωτερικών κι εξωτερικών χώρων

Γεωπόνος-Msc Έργα Διαχείρισης υδατικών πόρων

Bsc Χημικός-Msc Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός (MArch) Π.Θ.

Ψυχολόγος - MSc Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.-Ενεργειακός Επιθεωρητής-Επιθεωρητής Τουριστικών Καταλυμάτων

Bsc Πολιτικός Επιστήμων

Bsc Αρχιτέκτων Μηχανικός

Msc Πληροφορικής ΑΠΘ - Δημοσιογράφος

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων-Σπουδές στην Παγκόσμια Κληρονομιά

MSc Ειδικής Αγωγής

Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. - MSc Πολεοδομία & Αστικος Σχεδιασμός T.U.Delft

Bsc Μηχανικός Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός

Φιλόλογος ΜΑ Classics

Msc Οικονομικής Επιστήμης

Φυσικός MSc, PhD, Post Doc

Bsc Νομικής, Bsc Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Msc Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών.

BSc στις Θαλάσσιες Επιστήμες και MSc στην Οικολογική Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή