Γενικές Πληροφορίες

Αθηνά Ιωαννίδου – Γεσθημανή Τσουρουκίδου

Εκπρόσωποι ΑΜΚΕ Επιστημονική Ομάδα “Οψόμεθα εις Φιλίππους”

info{@}opsometha.org

(+30) 6946037016,  (+30) 6980317178

FB: Opsometha

 

Για να επικοινωνήσετε με τα αντίστοιχα τμήματα ενδιαφέροντος σας, παρακαλούμε να στείλετε το μήνυμα σας σε μια από τις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 

Ο Πρόεδρος

president{@}opsometha.org

Η Αντιπρόεδρος

vicepresident{@}opsometha.org

Η Διευθύντρια

ceo{@}opsometha.org

Τμήμα Έρευνας

research{@}opsometha.org

Τμήμα Χρηματοδοτήσεων

funding{@}opsometha.org

Τμήμα Οικονομικών – Λογιστηρίου

accounting{@}opsometha.org

Νομικό Τμήμα

law{@}opsometha.org

Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων – Εθελοντών

hr{@}opsometha.org

Τμήμα Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ

marketing{@}opsometha.org

Τμήμα Ιστοσελίδας & Social Media

media{@}opsometha.org

Τμήμα Οργάνωσης

organization{@}opsometha.org

 

 

Για να επικοινωνήσετε κατευθείαν με τους πυλώνες ανάπτυξης, για νέα έργα, προτάσεις και ερωτήσεις, παρακαλούμε να στείλετε το μήνυμα σας σε μια από τις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

 

Πυλώνας Πολιτισμού

culture{@}opsometha.org

Πυλώνας Αγροτό-περιβάλλοντος

agriculture{@}opsometha.org

Πυλώνας Τουρισμού

tourism{@}opsometha.org