Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των υπογραφών των συμβάσεων Συνεργατικών Έργων Υπομέτρου 19.2.7 CLLD LEADER Ν. Δράμας, συνολικού προϋπολογισμού 334.295 ευρώ, η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. , σαν Ομάδα Τοπικής Δράσης κάλεσε τους 15 εταίρους των συνεργατικών σχημάτων που ασχολούνται με την τουριστική ανάπτυξη την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, με σκοπό την γνωριμία των εταίρων, την παρουσίαση των σχεδίων και των στόχων τους και την συντονισμένη έναρξη υλοποίησης.

Η Επιστημονική Ομάδα «Οψόμεθα εις Φιλίππους» παρευρέθηκε στη συνάντηση, με εκπρόσωπό της, τον Πρόεδρο κ.Χαράλαμπο Τσουρουκίδη.

Η παρουσία του οργανισμού είχε διπλή σημασία. Από τη μία να τιμήσουμε τη συνεργασία μας με την Αναπτυξιακή Δράμας και τους υπαγμένους στα συνεργατικά έργα φορείς και από την άλλη να υπενθυμίσουμε και να τονίσουμε τη σημαντικότητα του ολιστικού σχεδιασμού του Πάρκου Φιλίππων, ενός ενιαίου περιβάλλοντος κοινής ιστορίας 8.000 χρόνων, με σημεία αναφοράς τις πόλεις της Αμφίπολης και των Φιλίππων αλλά και την Αρχαία Εγνατία Οδό, η οποία μάλιστα αποτελεί ένα από τα  συνεργατικά σχέδια του CLLD LEADER με αντικείμενο σχετικό με την ανάπτυξη του τουρισμού.

Συμβαλλόμενοι του έργου με επωνυμία “Via Egnatia Ν.Δράμας” είναι οι:

Ηλιοδώρα Κοιν ΣΕπ

Γυναικείος Συνεταιρισμός Κοκκινογείων Δράμας

AgroAsop

Μενού Παραδοσιακό Παντοπωλείο- καφέ-μεζεδοπωλείο

Leave a Reply