ΈΡΕΥΝΑΝΕΑ

Χωροταξικό Master Plan – Γιατί είναι σημαντικό για το Πάρκο Φιλίππων;

By 24 Δεκεμβρίου, 202029 Δεκεμβρίου, 2020No Comments

γράφει η Αλκμήνη Παπαϊωάννου – Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc Πολεοδομία & Αστικός Σχεδιασμός T.U.Delft

Η Χωροταξική Μελέτη Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας για το “Πάρκο Φιλίππων” αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων χωρικού περιεχομένου, που έχει σκοπό τον επαναπροσδιορισμό και την οργάνωση των φυσικών πόρων της περιοχής, της προστασίας και ανάδειξης των πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων της, καθώς και τη θέσπιση βάσεων περεταίρω ανάπτυξης σε κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς.

Η Χωροταξική Μελέτη είναι το επόμενο βήμα της Στρατηγικής Μελέτης Σκοπιμότητας για το “Πάρκο Φιλίππων” που συντάχθηκε από την Επιστημονική ομάδα το 2018, μετά από ανάθεση της Δημωφέλεια Καβάλας. Είναι η χωρική αποτύπωση των στόχων και δράσεων που αναπτύχθηκαν και περιγράφηκαν, και συνεπώς η μελλοντική “εργαλειοθήκη” δράσεων υποδομών τόσο για τους Δήμους της περιοχής, αλλά και για τους κάτοικους, επιχειρηματίες και επισκέπτες μέσα από δράσεις “bottom up”.

Η παραπάνω μεθοδολογία ονομάζεται “Αστικός Μεταβολισμός” και μέσα από την χρήση του μπορούμε να φέρουμε στο προσκήνιο τέτοιες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, έτσι ώστε όλα τα κύτταρα της περιοχής να είναι υγιή και δημιουργικά. Όπως ακριβώς σε έναν ζωντανό οργανισμό.

Αλκμήνη Παπαϊωάννου

Η διαδικασία σύνταξης αποτελείται αρχικά από τη συλλογή όλων των διαθέσιμων μελετών (είτε χωρικών, είτε κοινωνικο- οικονομικών στοιχείων),  αλλά και η επί τόπου έρευνα πεδίου, με σκοπό την αξιολόγηση και εν συνεχεία αποτύπωσή τους σε κατηγοριοποιημένους χάρτες.  Στο επόμενο στάδιο,  από τον κατάλληλο συνδυασμό των προαναφερθέντων στοιχείων, ροών και πόρων,  προκύπτουν συμπερασματικοί χάρτες και διαγράμματα που βοηθούν στη διάγνωση και παρέχουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τυχόν απειλές ή ευκαιρίες που παρουσιάζονται ανά κατηγορία στη συγκεκριμένη περιοχή (ανάλυση SWOT). Στη συνέχεια, μέσα από ένα σύνολο διαβουλεύσεων με διαφόρους φορείς, επιστήμονες, ειδικούς, επαγγελματίες, καθώς και απλούς πολίτες, καθορίζονται οι κύριοι άξονες των προτάσεων της μελέτης.

Το τελικό αποτέλεσμα θα αποτελείται από ένα σύνολο χωρικών επεμβάσεων μικρής ή μεγάλης κλίμακας, ιδιωτικού ή δημόσιου ενδιαφέροντος, για κάθε πυλώνα ανάπτυξης, οι οποίοι, σε παράθεση με το Επιχειρησιακό Σχέδιο,  θα δημιουργούν τον  Ολιστικό Στρατηγικό Σχεδιασμό (Master Plan) για το “Πάρκο Φιλίππων”.

Η παραπάνω μεθοδολογία ονομάζεται “Αστικός Μεταβολισμός” και ουσιαστικά περιγράφει ένα μοντέλο, κυκλικό και ισορροπημένο, που εστιάζει στην σχέση μεταξύ της μορφολογίας της περιοχής (αστικά και φυσικά τοπία) και την αποτελεσματική χρήση των πόρων της (φυσικών και μη).

Ο κύριος στόχος,  λοιπόν,  της μελέτης αυτής είναι να αναπτύξει ένα μοντέλο,  για την υγιή ανάπτυξη της περιοχής, που θα συνδυάζει τη χωρική δομή της με το σύνολο των βασικών δικτύων και ροών που τη διέπουν. Έτσι, θα μπορέσει να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της περιοχής και να φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στην ”Αειφορία”.

 

Leave a Reply