ΑΓΡΟΤΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΔΡΑΣΕΙΣΝΕΑ

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου | Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων και τη Διαχείριση των Κενών Δοχείων Φυτοπροστατευτικών στον Δήμο Δοξάτου

By 7 Οκτωβρίου, 2022No Comments

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Του έργου με τίτλο: “Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση αγροτών σχετικά με την Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων και τη Διαχείριση των Κενών Δοχείων Φυτοπροστατευτικών στον Δήμο Δοξάτου”

Αξιότιμοι κύριοι,

Η Επιστημονική Ομάδα ΑΜΚΕ “Οψόμεθα εις Φιλίππους” βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υλοποίηση του έργου με τίτλο: “Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων και Διαχείριση Κενών Δοχείων Φυτοπροστατευτικών στον Δήμο Δοξάτου” το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το έργο υλοποιήθηκε με την τεχνική υποστήριξη της ΠΥΘΙΑ Κοιν.Σ.Επ. και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Δοξάτου, του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Αγίου Αθανασίου Δράμας (ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου) και υπό την επίβλεψη της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά τους.

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου, πραγματοποιήθηκαν 9 ενημερωτικές εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των αγροτών στα χωριά του Δήμου Δοξάτου από τον Πυλώνα Αγροτοπεριβάλλοντος της Επιστημονικής Ομάδας “Οψόμεθα εις Φιλίππους” στις παρακάτω ημερομηνίες:

  • 9 Μαΐου 2022 στο Κεφαλάρι
  • 16 Μαΐου 2022 στα Κύργια
  • 23 Μαΐου 2022 στο Δοξάτο
  • 30 Μαΐου 2022 στον Άγιο Αθανάσιο
  • 6 Ιουνίου 2022 στο Καλαμπάκι
  • 20 Ιουνίου 2022 στην  Αγία Παρασκευή
  • 27 Ιουνίου 2022 στον Νεροφράκτης
  • 4 Ιουλίου 2022 στον Καλαμώνα
  • 11 Ιουλίου 2022 στη Φτελιά

Στις εκδηλώσεις αυτές που στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία συμμετείχαν πάνω από 400 άτομα, κυρίως αγρότες των ανωτέρω περιοχών. Πέραν της ενημέρωσης, δόθηκε στους συμμετέχοντες το αντίστοιχο ενημερωτικό υλικό ενώ έγινε και επίδειξη των μέσων ατομικής προστασίας που πρέπει να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν κατά τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Εκτός από αυτές τις εκδηλώσεις υλοποιήθηκε και μια δράση εθελοντικού καθαρισμού ενός σημείου υδροληψίας από τα ανεξελεγκτα απορριπτόμενα κενά δοχεία φυτοπροστατευτικών. Παράλληλα δε, οι εκδηλώσεις αυτές ήταν και μια ευκαιρία για τους αγρότες να συζητήσουν και άλλα σχετικά με το αντικείμενο της εκδήλωσης θέματα που τους αφορούν και να γνωρίσουν το όραμα, τον σκοπό και τις δράσεις της ΑΜΚΕ Επιστημονικής Ομάδας “Οψόμεθα εις Φιλίππους” με τις παρεμβάσεις του προέδρου κ. Χαράλαμπου Τσουρουκίδη.  

Στις 18 Ιουλίου 2022 έγινε στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας η τελική εκδήλωση του έργου όπου εκεί συζητήθηκαν θέματα φυτοπροστασίας της περιοχής και θέματα που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας των αγροτών από εξαίρετους επιστήμονες της περιοχής. 

Ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά όλους τους συμμετέχοντες. Για όσους δεν είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις αυτές μπορούν να ανατρέξουν στους παρακάτω συνδέσμους όπου βρίσκεται αναρτημένο το υλικό της δράσης ή στην ιστοσελίδα της Επιστημονικής ΅Ομάδας “Οψόμεθα εις Φιλίππους” opsometha.org

Οι “Οψόμεθα εις Φιλίππους” πιστοί στο όραμα και στους σκοπούς ίδρυσής τους δεσμεύονται να επανέλθουν στην περιοχή με περισσότερες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και έργα που θα προάγουν την τοπική ανάπτυξη του Πάρκου Φιλίππων γενικότερα.

Leave a Reply