ΈΡΕΥΝΑ

Στρατηγική Μελέτη Σκοπιμότητας «Πάρκο Φιλίππων» – Master Plan

By 19 Ιουνίου, 201818 Σεπτεμβρίου, 2020No Comments

Γενικά

Μετά από εννιά μήνες εργασίας, με συμμετοχή επιστημονικών συνεργατών και διαβουλεύσεις με τους τοπικούς ερευνητικούς και επαγγελματικούς φορείς της περιοχής, η Επιστημονική Ομάδα μας ολοκλήρωσε την πολύ σημαντική γι’ αυτήν και για το Πάρκο Φιλίππων, μελέτη, η οποία έδωσε μια πολύ καλή εικόνα για τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές για την περιοχή που θέλουμε να αναπτύξουμε και τις μετέτρεψε σε ένα συγκεκριμένο όραμα, με δράσεις προτεραιότητας για την ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής μας στους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της αγροτικής παραγωγής και του τουρισμού.

Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου μελέτης

Το βασικό αντικείμενο της μελέτης αυτής, είναι ο ορισμός μιας στοχευμένης και βιώσιμης στρατηγικής ανάπτυξης, για την μετατροπή ενός αγροτο-πολιτιστικού περιβάλλοντος μεγάλης ιστορικής και εθνικής σημασία, όπως είναι τα Τενάγη των Φιλίππων και οι Παρατενάγειες περιοχές, σε ένα προορισμό με παγκόσμια ακτινοβολία. Σκοπός της είναι ο πανάρχαιος αυτός φυσικός χώρος να εξελιχθεί σε έναν Προορισμό Αριστείας, όπως τον περιγράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα πλαισιώνεται από έναν Ολοκληρωμένο (Ολιστικό) Στρατηγικό Σχεδιασμό, δομημένος έτσι ώστε να κινητοποιεί τους ανθρώπινους πόρους, να αναγνωρίζει, να αξιοποιεί και να προωθεί τον πλούσιο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πλούτο της περιοχής. Το όνομα αυτού “Πάρκο Φιλίππων”.

Το μεθοδολογικό πλαίσιο που χρησιμοποιείται για την διενέργεια της έρευνας και της σύνταξης της μελέτης αυτής εδράζεται στη θεωρία της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης περιοχών (Ρόκος, 2013) καθώς και στις θεωρίες της Βιωσιμότητας και της Αειφορίας. Η περιοχή προσεγγίζεται από όλες τις πτυχές της, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές (ολιστικά) και σε συνεργασία με τον άνθρωπο και τις συλλογικότητες του, κοινωνικές, αυτοδιοικητικές, ερευνητικές και επιχειρηματικές, διαμορφώνει ένα πλαίσιο ανάπτυξης όπου οι προτεινόμενες δράσεις εντάσσονται ειρηνικά, παραγωγικά και δημιουργικά στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

Ο Ολοκληρωμένος (Ολιστικός) Στρατηγικός Σχεδιασμός, «Πάρκο Φιλίππων» βρίσκεται σε συνεχή διαβούλευση από τις αρχές του 2015 με Περιφερειακούς και Δημοτικούς εκπροσώπους της περιοχής, υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και με την τοπική κοινωνία, θεσμούς που την εκπροσωπούν, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτήν και πολίτες. Σήμερα η δημιουργία του κοινού αναπτυξιακού σχεδίου αποτελεί έργο υψηλής ωρίμανσης ενταγμένο στα επιχειρησιακά προγράμματα των δήμων, επιθυμία των ίδιων των Δημάρχων αλλά και ενεργών πολιτών που έχουν ανάγκη την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.

Η μεθοδολογία τόσο της Στρατηγικής Μελέτης Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας όσο και το πλαίσιο ανάπτυξης του  Ολοκληρωμένου (Ολιστικού) Στρατηγικού Σχεδιασμού, «Πάρκο Φιλίππων» αναλύονται στις παρακάτω ενότητες και αποτελούν από μόνα τους καινοτόμα πρωτοβουλία, καθώς δεν υπάρχει αναφορά για αντίστοιχη πλατφόρμα αναπτυξιακής δομής και συνεργασίας στην ελληνική επικράτεια. Η δομή της στηρίζεται τόσο σε βιβλιογραφικά επιστημονικές μεθόδους, σε πετυχημένες εμπειρικές εφαρμογές από τον παγκόσμιο χάρτη αλλά και στη τεχνογνωσία που ανέπτυξε το επιστημονικό δυναμικό της ΑΜΚΕ Επιστημονική ομάδα “Οψόμεθα εις Φιλίππους” για όλη την περιοχή παρέμβασης.

Η Μελέτη

Διαβάστε την όλη εδώ.

Leave a Reply