Επιστημονικό Δυναμικό

Θεόδωρος Αμπελίδης

Γεωπόνος, Msc Έργα Διαχείρισης υδατικών πόρων
Linkedin

Είμαι απόφοιτος του τμήματος Γεωπονίας (κατευθυνση φυτικής παραγωγής) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απέκτησα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στα Έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Έχω εργαστεί και ασχοληθεί με πληθώρα Γεωτεχνικών αντικειμένων και δραστηριοτήτων. Από το 2008 μέχρι σήμερα εργάζομαι στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο – Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας.

Λόγω της ενασχόλησης μου και των σπουδών μου έχω ασχοληθεί εκτενέστατα με τα Τενάγη Φιλίππων, ένα συναρπαστικό θα έλεγα μνημείο της φύσης, που από επιστημονικής άποψης είναι μοναδικό και για αυτό θα πρέπει να το δαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές. Η ευρύτερη όμως περιοχή των Φιλίππων με ιστορία πάνω από 8000 έτη, συνδέεται άμεσα όμως και με γεγονότα της παγκόσμια ιστορίας, όπως το τέλος της Δημοκρατίας στον αρχαίο κόσμο, την έλευση και την διάδοση του Χριστιανισμού στην Ευρώπη από τον Απόστολο των Εθνών – Παύλο.

Ένας τέτοιος τόπο παγκόσμιας έμβέλειας όλα αυτά τα χρόνια που τον παρακολουθώ,  βλέπω να υποβαθμίζεται, να αντιμετωπίζει πληθώρα προβληματων και να παρακμάζει, ενώ ταύτοχρονα οι νέοι επιστήμονες της περιοχής που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του, μαζεύουν τα πράγματα τους για το εξωτερικό. Η πρωτοβουλία των Οψόμεθα εις Φιλίππους πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη αυτού του τόπου και να κάνει την διαφορά και για αυτό εντάχθηκα σε αυτήν.