Επιστημονικό Δυναμικό

Τάσος Κούτρας

Γεωπόνος
Linkedin

Είμαι πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στους τομείς της Φυτικής Παραγωγής, της Βιολογικής Γεωργίας και της Εντομολογίας. Η εργασιακή μου εμπειρία έχει να κάνει κυρίως με την αγροτική παραγωγή και ιδιαίτερα με την αμπελουργία και τη δενδροκομία. Στη μεταπτυχιακή μου διατριβή ασχολούμαι με την αγροτική κοινωνιολογία και τη συνεργατικότητα παραγωγών και φορέων της περιοχής του «Πάρκου Φιλίππων». Η συλλογικότητα και το ολιστικό πλάνο ανάπτυξης της υπαίθρου, θεωρώ πως είναι από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των «Οψόμεθα εις Φιλίππους».