Επιστημονικό Δυναμικό

Νίκος Δαλγιαννάκης

Bsc Νομικής
Linkedin

Εδώ και 6 χρόνια ασκώ το επάγγελμα της δικηγορίας στην πόλη της Καβάλας με σταθερότητα και συνέπεια. Το εύρος τον υποθέσεων που ασχολούμαι είναι μεγάλο με εξειδίκευση σε Αστικά – Διοικητικά – Σωματεία – Αλλοδαπούς. Επίσης έχω σπουδάσει Κοινωνιολογία – Ψυχολογία στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Καβάλας και έχω άριστη γνώση της Αγγλικής και Πληροφορικής.