Επιστημονικό Δυναμικό

Μαρία Τσακαλίδου

Διακοσμήτρια εσωτερικών κι εξωτερικών χώρων
Linkedin

Αγαπώ τον τόπο μου και είμαι υπερήφανη  για την περιοχή των αρχαίων Φιλίππων.

Μέσα απ τους “Οψόμεθα εις Φιλίππους”, μου δίνεται η ευκαιρία να προσφέρω κι εγώ  ως ενεργός πολίτης, με στόχο την βελτίωση και την ανάπτυξη μέσα από την συλλογικότητα, την ποιότητα και την καινοτομία.