Επιστημονικό Δυναμικό

Γιώργος Ρουσόπουλος

Λογιστής – Φοροτεχνικός  Α’ τάξης
Linkedin

Διατηρώ λογιστικό γραφείο στην Καβάλα από το 2008, κατέχω άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Α Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και είμαι ο CFO της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Επιστημονική ομάδα “Οψόμεθα εις Φιλίππους”. Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, διευρύνω τις γνώσεις μου στην πληροφορική και τον προγραμματισμό, ώστε να ικανοποιώ καλύτερα τις ανάγκες των επιχειρήσεων, με τις οποίες συνεργάζομαι.