Επιστημονικό Δυναμικό

Γεσθημανή Τσουρουκίδου

Υποψήφια Διδάκτωρ Δ.Π.Θ. στον Στρατηγικό Σχεδιασμό Περιοχών με Πλούσια Πολιτιστική Κληρονομιά
Linkedin

Είμαι συνιδρυτής και εκπρόσωπος της Επιστημονικής ομάδας “Οψόμεθα εις Φιλίππους”. Η εργασιακή μου εμπειρία αναλύεται στη Παροχή Χρηματοοικονομικών και Φοροτεχνικών Συμβουλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς επίσης και την Χρηματοδότηση Ιδιωτικών Φορέων. Έχω επιτελέσει μέλος διοικητικών συμβουλίων Δημόσιων Φορέων και από τα 11 μου χρόνια έχω ενεργή κοινωνική δράση. Η ακαδημαϊκή μου γνώση περιλαμβάνει τα πεδία των Διεθνών  Οικονομικών Σχέσεων, των Διεθνών Προτύπων και της Ελεγκτικής. Η Διδακτορική μου έρευνα έχει θέμα τον  Στρατηγικό Σχεδιασμό Περιοχών με Πλούσια Πολιτιστική Κληρονομιά. Υπηρετώ το όραμα του Πάρκου Φιλίππων προσβλέποντας στην δημιουργία ενός πρότυπου μοντέλου ανάπτυξης επ’ωφελεία των ανθρώπων του περιβάλλοντος και της τοπικής οικονομίας.