Επιστημονικό Δυναμικό

Ελένη Μεντεσίδου

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Σπουδές στην Παγκόσμια Κληρονομιά
Linkedin

Είμαι απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος “Σπουδές στην Παγκόσμια Κληρονομιά”  του Πολυτεχνείου του Βρανδεμβούργου στη Γερμανία και ενεργή υποστηρίκτρια της επιστημονικής ομάδας “Οψόμεθα εις Φιλίππους” από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας της.  Η πρώτη μου σημαντική τριβή με το αντικείμενο πραγματοποιήθηκε με την μελέτη  των  ιστορικών καπναποθηκών της πόλης της Καβάλας και συγκεκριμένα με το πώς οι πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις αντανακλώνται στο δομημένο περιβάλλον και σε ένα βιομηχανικό μνημείο εθνικής κληρονομιάς. Τα σημερινά ενδιαφέροντα μου κινούνται στα σημεία τομείς της διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς και του αστικού σχεδιασμού, καθώς και της ερμηνείας  της πολιτιστικής κληρονομιάς.