Επιστημονικό Δυναμικό

Αθηνά Ιωαννίδου

Bsc Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων,
Msc Επιχειρησιακή Έρευνα και Μάνατζμεντ
Linkedin

Είμαι συνιδρυτής και εκπρόσωπος της Επιστημονικής ομάδας “Οψόμεθα εις Φιλίππους”. Η ακαδημαϊκή μου γνώση περιλαμβάνει τα πεδία της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Επιχειρησιακής έρευνας και του Μανατζμεντ και η εργασιακή μου εμπειρία αναλύεται στη Συμβουλευτική επιχειρήσεων και στο Διαδίκτυο, στον Τουρισμό και τη χρηματοδότηση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Οι μεγαλύτερες μου αγάπες είναι το Πάρκο Φιλίππων και οι πρωτοποριακές ιδέες. Είμαι ιδεαλίστρια στη ψυχή και πραγματίστρια στη σκέψη.