Επιστημονικό Δυναμικό

Αλεξάνδρα Λαγογιάννη

Φυσικός MSc.,PhD,Post Doc
Linkedin

Είμαι πτυχιούχος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης και διδακτορικής διατριβής. Το ερευνητικό μου πεδίο είναι η επιστήμη των υλικών, και ειδικεύομαι σε τεχνικές προσομοίωσης μοριακής μηχανικής άμορφων συστημάτων της στερεάς κατάστασης.Προσωρινά διαμένω στην Γερμανία και ανήκω στο ερευνητικό προσωπικό του ICAMS του ερευνητικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου του Μπόχουμ (Bochum). Σκοπός μου είναι να συμβάλω στην προώθηση του οράματος της επιστημονικής ομάδας «Οψόμεθα εις Φιλίππους» έξω απο τα σύνορα της χώρας, εφοδιάζοντας με επιστημονικό υλικό από παγκόσμιες επιστημονικές βάσεις δεδομένων/ βιβλιοθήκες, παρέχοντας ενημέρωση θέσεων και προγραμμάτων σχετικών με τους Πυλώνες της ομάδας, και, αν αυτό καταστεί δυνατό, τη διοργάνωση επιστημονικών δράσεων και συνεδρίων στην περιοχή των Φιλίππων.