Πλημμυρικά Φαινόμενα στα Τενάγη Φιλίππων.

Παρακολουθώντας για ακόμα μια χρονιά τα πλημμυρικά φαινόμενα που εμφανίζονται κατά τις χειμερινές περιόδους του έτους, θα θέλαμε ως Επιστημονική ομάδα να επιστήστουμε εκ νέου την προσοχή σε αυτό το τόσο σημαντικό πρόβλημα της περιοχής, το οποίο επηρεάζει το Περιβάλλον αλλά και την Ανθρώπινη οικονομική δραστηριότητα (αγροτική παραγωγή). Υπάρχουν ενέργειες που τείνουν προς την μελέτη…